بازیابی تصویر

افزایش روز افزون توسعه تکنولوژي­هاي کامپیوتري و ارتباطات، مجموعه­هاي عظیمی از تصاویر دیجیتال در زمینه­هاي مختلف مانند کتابخانه دیجیتال، پزشکی، گالري­هاي هنري، آموزش و سرگرمی را در برمی­گیرد. بدین صورت یکی از عمومی­ ترین مشکلات این دوره حجم عظیم اطلاعات می­ باشد. میزان اطلاعاتی که بسادگی در هر لحظه در دسترس ما قرار می­ گیرند بسیار فراتر از توانایی­ مان براي فیلتر کردن و پردازش آنها است. پیشرفت ­هاي موجود در تکنولوژي ­هاي تصویر و ذخیره­ سازي باعث ایجاد پایگاه داده ­هاي عظیمی از تصاویر شده است. گسترش استفاده از دوربین­ هاي دیجیتال و رایج شدن سرویس ­هایی براي به اشتراك­ گذاري عکس ­هاي شخصی نمونه­ هاي خوبی براي درك این مسئله هستند. بنابراین، اطلاعات غالبا به فرمی متفاوت از محیط طبیعی­ که مغزمان استنتاج می­ کند نمایش داده می­ شود. با عمومی­ تر شدن کاربرد شبکه و توسعه تکنولوژي ­هاي چندرسانه اي، دیگر روش هاي بازیابی اطلاعات قدیمی رضایت کاربران را جلب نمی کند. اگر روند کنونی ادامه یابد، توسعه ابزارهاي کاراتري براي جستجو و همچنین سیستم هاي اطلاعاتی مناسب براي مدیریت کارآمد این مجموعه ها مورد نیاز است. با توجه به توضیحات بالا، تصاویر دیجیتال به عنوان یکی از مهمترین حوزه هاي تحقیقاتی از 40 سال پیش شده اند و امروزه بیشتر پژوهش ها، ابتدا روي کاهش حجم اطلاعات، و سپس روي بازیابی تصاویر مورد نظر با سرعت و دقت قابل قبول متمرکز شده است. بازیابی تصویر از دهه 1970 ، با تلاش هایی که توسط دو انجمن تحقیقاتی اصلی مدیریت پایگاه داده و بینایی کامپیوتر در این حوزه صورت گرفته است، تبدیل به حوزهي تحقیقاتی بسیار فعالی گشته است. این دو انجمن بازیابی تصویر را از زوایاي متفاوتی مورد مطالعه و تحقیق قرار می دهند. در ابتدا بازیابی تنها براساس متن مطرح بود. اما با توجه به محتواي غنی تصاویر، تفسیر دستی آنها بسیار مشکل بود. مشکل دیگر این بود که براي یک تصویر افراد مختلف ممکن است دریافت هاي متفاوتی داشته باشند. بنابراین در اوایل دهه 1990 روش هاي بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا مطرح شدند. سیستم هاي بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا ویژگی هاي سطح پایین و نحوي تصاویر را در بازیابی در نظر می گیرند. اما تصاویر مفاهیم سطح بالا و مهمتري از اشیاء و صحنه هایی که توسط انسان درك می شوند را نمایش می دهند که این جنبه هاي ادراکی به ذهنیت و اولویت هاي کاربران نزدیکتر می باشند. مفاهیم در تصاویر می توانند در شرایط مختلف معانی متفاوتی داشته باشند. مسلماً استخراج و اداره مفاهیم معنادار براي داشتن یک بازیابی کاربرپسند و هوشمند بسیار چالش برانگیز است.

درخواست انجام پروژه با موضوع بازیابی تصویر با:

Support@ArtaSeminar.com


Copyright © 2015 ArtaSeminar.com- Designed By ElbayTeam