هدف از تنظیم این مستند،معرفی نرم افزار کاربردی Rational Rose که یکی از نرم افزارهای قدرتمند در زمینه تجزیه، تحلیل،طراحی و مدل کردن سیستم های نرم افزاری است، می باشد. در ابتدا سعی در ایجاد آشنایی با محیط Rational Rose شده است،سپس با بررسی یک مثال، طریقه کار کردن برخی از قسمت های نرم افزار شرح داده شده است.به همراه این نوشتار یک فایل ضمیمه حاوی نمودار های مربوط به مثال شرح داده شده، تنظیم شده است.

لینک دانلود رایگان پروژه آشنایی با نرم افزار رشنال رز

http://www.ArtaSeminar.com/Images/UploadedFile/2/rational rose.docx

Copyright © 2015 ArtaSeminar.com- Designed By ElbayTeam