معیارهای اندازه گیری نتایج برای شبکه ها   

برای ارزیابی نتایج پیاده سازی در شبکه ها(شبکه های موردی، شبکه های موردی سیار، شبکه های حسگر بی سیم، شبکه های موردی خودرویی) معیارهای مختلفی وجود دارند که در این بخش به مرور برخی از این معیارها پرداخته می شود:

 

بسته‌های گم شده

گم شدن بسته در شبکه زماني اتفاق می‌افتد که يک يا چند بسته ارسالي به هر دليلي نتوانند خود را به گره مقصد برسانند. گم شدن بسته در شبکه جاي نگراني دارد و بايد هر چه سريعتر اين مشکل برطرف شود. گم شدن بسته‌ها منبع را وادار به ارسال دوباره مي‌کند که باعث مي‌شود ترافيک شبکه به شدت افزايش پيدا کند. بنابريان کارايي يک گره نه تنها در ميزان تاخير تحويل بسته‌ها بلکه به ميزان بسته‌هاي گم شده آن است.

 

بسته‌های حذف شده

حذف شدن بسته‌ها در طول عملات مسيريابي Packet Drop کردن ناميده مي‌شود. حذف کردن بسته‌ها مي‌تواند دلايل مختلفي داشته باشد. مثلاً بسته‌ها حذف مي‌شوند اگر طول صف از حد آستانه بزرگتر باشد. پر بودن حافظه صف گيرنده نيز مي‌تواند باعث حذف شدن بسته شود. در بعضي مواقع ارسال خراب بسته‌ها از طرف روتر باعث حذف شدن بسته‌ها مي‌گردد که باعث مي‌شود مقصد درخواست ارسال مجدد اطلاعات را بدهد که اين کار نيز باعث افزايش ترافيک و ميزان تاخير در شبکه مي‌شود.

 

 توان گذردهی(توان عملیاتی)

 یک معیار قابل اندازه­ گیری در شبکه است که میزان فراهم آوردن داده برای ارسال به سینک را بیان می‌کند. توان عملیاتی تعداد بسته­ های ورودی به سینک در هر میلی ثانیه می ­باشد.

 

 مصرف انرژی

کل انرژی مصرف شده تقسیم بر تعداد بسته ­های تحویل داده شده.

 

 نرخ تحویل بسته

نرخ تحویل بسته، تعداد بسته­ هایی ارسالی موفق به ازای تعداد کل بسته ­هایی که توسط منبع به شبکه تزریق شده است. مقدار نرخ تحویل بسته همواره بین صفر و یک می­ باشد.

 

 میانگین تاخیر بسته

مجموع زمان ارسال موفق بسته از منبع به مقصد تقسیم بر تعداد کل بسته ای ارسالی موفق می­باشد. میانگین تاخیر بسته ­ها در ثانیه اندازه­ گیری می ­شود.

 

میانگین تعداد گام

تعداد گام­ های گرفته شده توسط بسته ­های ارسالی موفق از منبع به مقصد تقسیم بر مجموع تعداد بسته ­های ارسالی موفق می­ باشد. میانگین تعداد گام با تعداد گام ­ها اندازه­ گیری می­ شود.

 تاخیر انتها به انتها

میانگین فاصله زمانی بین تولید یک بسته در گره منبع و تحویل موفق بسته در گره مقصد می­باشد. تعداد تمام تاخیرهایی که ممکن است از گره منبع تا تمامی گره ­های میانی اتفاق افتد، از جمله زمانبندی صف، انتقال و انتشار بسته و انتقال مجدد در لایه  MACمی ­باشد. زمانبندی صف می­ تواند ناشی از ازدحام شبکه یا در درسترس نبودن مسیرهای مناسب باشد.

 

گره­ های مرده

گم شدن بسته در شبکه زماني اتفاق می‌افتد که يک يا چند بسته ارسالي به هر دليلي نتوانند خود را به گره مقصد برسانند. گم شدن بسته در شبکه جاي نگراني دارد و بايد هر چه سريعتر اين مشکل برطرف شود. گم شدن بسته‌ها منبع را وادار به ارسال دوباره مي‌کند که باعث مي‌شود ترافيک شبکه به شدت افزايش پيدا کند. بنابراین کارايي يک گره نه تنها در ميزان تاخير تحويل بسته‌ها بلکه به ميزان بسته‌هاي گم شده آن است.

 

گره­ های زنده

حذف شدن بسته‌ها در طول عملیات مسيريابي کردن ناميده مي‌شود. حذف کردن بسته‌ها مي‌تواند دلايل مختلفي داشته باشد. مثلاً بسته‌ها حذف مي‌شوند، اگر طول صف از حد آستانه بزرگتر باشد. پر بودن حافظه صف گيرنده نيز مي‌تواند باعث حذف شدن بسته شود. در بعضي مواقع ارسال خراب بسته‌ها از طرف مسیریاب باعث حذف شدن بسته‌ها مي‌گردد که باعث مي‌شود مقصد درخواست ارسال مجدد اطلاعات را بدهد که اين کار نيز باعث افزايش ترافيک و ميزان تاخير در شبکه مي‌شود.

 

 انرژی باقی مانده

 یک معیار قابل اندازه­ گیری در شبکه است که میزان انرژی باقی مانده گره­ ها را برای فراهم آوردن ارسال اطلاعات به سینک را بیان می‌کند.

 

میانگین انرژی باقی مانده در دور

یک معیار قابل اندازه­ گیری در شبکه است که میانگین انرژی باقی مانده کل شبکه در هر دور را بیان می‌کند. 

Copyright © 2015 ArtaSeminar.com- Designed By ElbayTeam