امنیت در شبکه های موبایل نرم افزار محور
Security in Software-based mobile networks
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 48
تعداد مراجع : 14
تعداد فصل : 4
قیمت : 32000 تومان
پایگاه داده گراف Neo4j
Neo4j graph database
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 32
تعداد مراجع : 14
تعداد فصل : 4
قیمت : 28000 تومان
طبقه بندی در متن کاوی
Classification in text mining
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 64
تعداد مراجع : 12
تعداد فصل : 4
قیمت : 34000 تومان
بخش بندی مشتریان مبتنی بر تکنیک های داده کاوی
Customer segmentation based on data mining techniques
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 37
تعداد مراجع : 18
تعداد فصل : 4
قیمت : 28000 تومان
امنیت در پردازش ابری
Security in Cloud Computing
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 68
تعداد مراجع : 32
تعداد فصل : 4
قیمت : 34000 تومان
امنیت در تجارت الکترونیک
Security in e-commerce
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 48
تعداد مراجع : 27
تعداد فصل : 4
قیمت : 32000 تومان
تشخیص سرطان سینه بر روی تصاویر ماموگرافی
breast cancer Detection on mammographic images
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 61
تعداد مراجع : 29
تعداد فصل : 4
قیمت : 41000 تومان
روش های خوشه بندی فازی
Fuzzy clustering methods
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 54
تعداد مراجع : 49
تعداد فصل : 4
قیمت : 36000 تومان
روش های ناحیه بندی تصاویر
image zoning Methods
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 49
تعداد مراجع : 35
تعداد فصل : 4
قیمت : 32000 تومان
جلوگیری از ازدحام در شبکه های حسگر بی سیم
Congestion avoidance in wireless sensor networks
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 34
تعداد مراجع : 15
تعداد فصل : 4
قیمت : 35000 تومان
روش های سيستم تشخيص نفود
influence Detection system Methods
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 45
تعداد مراجع : 20
تعداد فصل : 4
قیمت : 33000 تومان
روش های ایجاد امنیت در سیستم های نهفته
Methods of creating security in embedded systems
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 49
تعداد مراجع : 27
تعداد فصل : 4
قیمت : 32000 تومان
الگوریتم های زمانبندی در سیستم های بلادرنگ
Scheduling algorithms in real-time systems
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 36
تعداد مراجع : 24
تعداد فصل : 5
قیمت : 31000 تومان
امنیت کنترلر در شبکه های نرم افزار محور
controller Security in centric software Networks
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 47
تعداد مراجع : 14
تعداد فصل : 4
قیمت : 38000 تومان
روش های تشخیص لبه برای تصاویر دیجیتال
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 40
تعداد مراجع : 20
تعداد فصل : 4
قیمت : 31000 تومان
کاربرد داده کاوی در کشف تقلب
Application of data mining in fraud detection
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 48
تعداد مراجع : 24
تعداد فصل : 4
قیمت : 30000 تومان
روش های جلوگیری از درج تروجان های سخت افزاری
prevent Methods the hardware Trojans insertion
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 55
تعداد مراجع : 45
تعداد فصل : 4
قیمت : 30000 تومان
روش های تشخیص شی در تصاویر
object detection Methods in images
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 47
تعداد مراجع : 20
تعداد فصل : 4
قیمت : 34000 تومان
الگوریتم های مکان یابی در شبکه های حسگر بی سیم
Positioning algorithms in wireless sensor networks
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 53
تعداد مراجع : 62
تعداد فصل : 1
قیمت : 34000 تومان
تشخیص سرطان سینه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
Breast cancer detection using artificial neural networks
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 87
تعداد مراجع : 41
تعداد فصل : 5
قیمت : 42000 تومان
روش های پنهان نگاری تصاویر
images Steganography Methods
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 44
تعداد مراجع : 24
تعداد فصل : 4
قیمت : 36000 تومان
پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بدن
Routing protocols in body sensor networks
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 47
تعداد مراجع : 24
تعداد فصل : 4
قیمت : 42000 تومان
روش های تشخیص هرزنامه
Spam Detection methods
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 32
تعداد مراجع : 27
تعداد فصل : 3
قیمت : 27000 تومان
پنهان نگاری صوت
Audio Steganography
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 46
تعداد مراجع : 30
تعداد فصل : 4
قیمت : 35000 تومان
مروری جامع بر امنیت در اینترنت اشیاء
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 40
تعداد مراجع : 18
تعداد فصل : 3
قیمت : 38000 تومان
مروری جامع بر متن کاوی و تکنیک های آن
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 35
تعداد مراجع : 17
تعداد فصل : 4
قیمت : 31000 تومان
مروری جامع بر امنیت در بانکداری سیار (موبایل بانکینگ)
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 37
تعداد مراجع : 19
تعداد فصل : 4
قیمت : 31000 تومان
بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بدن
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 41
تعداد مراجع : 33
تعداد فصل : 4
قیمت : 25000 تومان
تشخیص اسپم مبتنی بر سیستم عصبی-فازی (anfis)
Spam detection Based on adaptive neuro-fuzzy inference system
نوع فایل : پیاده سازی متلب
روش های داده کاوی در تشخیص بیماری
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 75
تعداد مراجع : 78
تعداد فصل : 4
قیمت : 34000 تومان
مدیریت داده در اینترنت اشیاء (IoT)
Data Management in Internet of Things
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 39
تعداد مراجع : 14
تعداد فصل : 3
قیمت : 35000 تومان
امنیت مسیریابی در اینترنت اشیا
Routing Security in Internet of Things
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 54
تعداد مراجع : 28
تعداد فصل : 4
قیمت : 42000 تومان
بررسی روش های ناحیه بندی تصاویر پزشکی
Review of medical image segmentation methods
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 50
تعداد مراجع : 27
تعداد فصل : 4
قیمت : 32000 تومان
استخراج ویژگی های تصاویر
Images Features Extract
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 59
تعداد مراجع : 33
تعداد فصل : 4
قیمت : 34000 تومان
دسته بندی تصاویر دیجیتال
Digital Image Categories
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 31
تعداد مراجع : 17
تعداد فصل : 4
قیمت : 20000 تومان
روش های تعادل بار در محاسبات ابری
Load balancing methods in cloud computing
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 49
تعداد مراجع : 53
تعداد فصل : 4
قیمت : 32000 تومان
الگوریتم های زمانبندی در محاسبات ابری
Scheduling algorithm in cloud computing
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 44
تعداد مراجع : 33
تعداد فصل : 4
قیمت : 36000 تومان
تجمیع‌داده در شبکه‌های حسگر بی‌سیم
Data Aggregation in Wireless Sensor Network
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 48
تعداد مراجع : 41
تعداد فصل : 4
قیمت : 38000 تومان
مروری بر امنیت در شبکه های بین خودرویی
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 33
تعداد مراجع : 24
تعداد فصل : 4
قیمت : 32000 تومان
بخش بندی تصاویر دیجیتال
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 37
تعداد مراجع : 34
تعداد فصل : 4
قیمت : 26000 تومان
مروری جامع بر تخصیص منابع در محاسبات ابری
Resource Allocation Techniques in Cloud computing
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 45
تعداد مراجع : 21
تعداد فصل : 4
قیمت : 32000 تومان
بررسی تشخیص نفوذ در اینترنت اشیاء
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 61
تعداد مراجع : 81
تعداد فصل : 4
قیمت : 32000 تومان
حفظ حريم خصوصی و امنیت در کلان داده (big data)
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 37
تعداد مراجع : 13
تعداد فصل : 3
قیمت : 28000 تومان
امنیت مسیریابی در شبکه های موردی بین خودرویی
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 46
تعداد مراجع : 28
تعداد فصل : 4
قیمت : 34000 تومان
بلاکچین و ادغام آن با اینترنت اشیا (IoT)
نوع فایل : فایل WORD کامل سمینار
تعداد صفحات : 47
تعداد مراجع : 31
تعداد فصل : 2
قیمت : 38000 تومان
سمینار
امنیت در شبکه های موبایل نرم افزار محور
پایگاه داده گراف Neo4j
طبقه بندی در متن کاوی
بخش بندی مشتریان مبتنی بر تکنیک های داده کاوی
امنیت در پردازش ابری
پروتکل های مسیریابی تعادل بار در شبکه های سیار موردی
طراحی شبکه های حسگر بهینه
امنیت در تجارت الکترونیک
تشخیص سرطان سینه بر روی تصاویر ماموگرافی
سنتز دست خط
تشخیص بات نت ها
روش های خوشه بندی فازی
پروتکل های مسيريابي سلسله مراتبی در شبکه هاي موردي
امنیت پرداخت الکترونیکی
روش های ناحیه بندی تصاویر
جلوگیری از ازدحام در شبکه های حسگر بی سیم
پالایش و تکمیل تگ تصویر
روش های سيستم تشخيص نفود
روش های ایجاد امنیت در سیستم های نهفته
الگوریتم های زمانبندی در سیستم های بلادرنگ
عملکرد مالتی پروسسورها در سیستم های چند مرحله ای
امنیت کنترلر در شبکه های نرم افزار محور
افزایش طول عمر شبکه های حسگر بیسیم
وب معنایی
روش هاي کاهش توان مصرفی در شبكه هاي حسگر بي سيم
روش های تشخیص لبه برای تصاویر دیجیتال
الگوریتم های زمانبندی در Grid Computing
معماری ذخیره سازی ابری
استخراج اطلاعات آب و هوا مبتنی بر متن کاوی
محاسبات ابری در شبکه‌ی اجتماعی
کاربرد داده کاوی در کشف تقلب
روش های جلوگیری از درج تروجان های سخت افزاری
روش های تشخیص شی در تصاویر
الگوریتم های مکان یابی در شبکه های حسگر بی سیم
پنهان نگاری تصاویر با در نظر گرفتن رمزنگاری
تشخیص سرطان سینه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پروتکل های مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی سیم
امنيت پروتکل های مسيريابي در شبکه‌هاي موردی سیار
تکنیکهای مسیریابی مبتنی بر پروتکل Leach برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم
روش های ارائه شده برای اینترنت اشیاء با در نظر گرفتن محاسبات ابری
روش های رمزنگاری متقارن و نامتقارن
مطالعه و ارزیابی زبان های مدل سازی نرم افزار
روش های پنهان نگاری تصاویر
پروتکل های مسیریابی پایدار در شبکه های موردی سیار
پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بدن
روش های تشخیص هرزنامه
روش های خوشه بندی انرژی کارآمد در شبکه های حسگر بی سیم
روش های نهان نگاری (واترمارکینگ) تصاویر پزشکی
روش های تشخیص برخط تزریق اشکال
پنهان نگاری صوت
مروری جامع بر امنیت در اینترنت اشیاء
مروری بر روش های کاهش مصرف انرژی در محاسبات ابر
داده کاوی در شرکت های هواپیمایی
بررسی سیستم های حمل و نقل هوشمند
مروری جامع بر متن کاوی و تکنیک های آن
تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بی سیم
مروری جامع بر امنیت در بانکداری سیار (موبایل بانکینگ)
بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بدن
تشخيص نفود مبتنی بر الگوريتم کرم شب تاب و سیستم فازی
روش های داده کاوی در تشخیص بیماری
امنیت مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم
بررسی و مطالعه انرژی حاصل از امواج جذ رو مد دریا
مدیریت داده در اینترنت اشیاء (IoT)
امنیت مسیریابی در اینترنت اشیا
بررسی روش های تشخیص حروف فارسی
قابلیت اطمینان در سیستم هاي گرید محاسباتی
بررسی تکنیک های مدیریت منابع در محاسبات ابری
بررسی روش های خوشه بندی کاربران وب
وب سرویس ها در کاربردهای اینترنت اشیاء
بررسی روش های ناحیه بندی تصاویر پزشکی
کاربردهاي وب کاوي در تجارت الکترونیک
مروری جامع بر فناوری اطلاعات (IT) در معماری سازمانی
انتخاب ویژگی
استخراج ویژگی های تصاویر
دسته بندی تصاویر دیجیتال
نقش مدیریت دانش در اینترنت اشیا
مطالعه روش های رمزنگاری تصویر
مسیریابی چند پخشی
مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک
توزیع سرعت باد مبتنی بر سیستم شبکه عصبی– فازی (ANFIS)
روش های تعادل بار در محاسبات ابری
رویکرد اینترنت اشیا در حوزه تجارت الکترونیک
مکان یابی خطا در شبکه های کامپیوتری
الگوریتم های زمانبندی در محاسبات ابری
مطالعه پروتکل های مسیریابی جهت کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم
رمزنگاری تصویر مبتنی بر نگاشت آشوب و الگوریتم ژنتیک
مطالعه روش های مهاجرت ماشین های مجازی در رایانش ابری
مسئله پوشش در شبکه های حسگر بی سیم
تشخیص حالت های چهره از روی تصاویر
بررسی روش ها و معماری های تحمل پذیر خطا در رایانش ابری
مسیريابي در شبکه های حسگر بی سیم زيرآب (UWSN)
مسئله پوشش در شبکه هاي حسگر بی سیم دوربین دار
مسئله قیمت گذاری منابع در رایانش ابری
مطالعه پروتکل های مسیریابی چندمسیری مبتنی بر خوشه بندی در شبکه های موردی
مطالعه روش های مکان یابی ماشین های مجازی در رایانش ابری
مکانیسم هاي کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بدن
تجمیع‌داده در شبکه‌های حسگر بی‌سیم
مروری بر امنیت در شبکه های بین خودرویی
بخش بندی تصاویر دیجیتال
بررسی تکنیک های تعادل بار پویا در محاسبات ابری
کاربرد اینترنت اشیاء در حوزه سلامت
مروری جامع بر تخصیص منابع در محاسبات ابری
بررسی تشخیص نفوذ در اینترنت اشیاء
مسیریابی در شبکه‌های تحمل پذیر تاخیر
مطالعه و ارزیابی پروتکل های مسیریابی در شبکه های بین خودرویی (VANET)
مطالعه تکنیک های پنهان نگاری(استگانوگرافی) تصویر
تکنیک های تشخیص سرطان سینه
پنهان نگاری اطلاعات محرمانه با رویکرد الگوریتم های تکاملی
مطالعه تکنیک های شناسایی چهره
مطالعه پروتکل های مسیریابی برای شبکه های بین خودرویی با در نظر گرفتن اطلاعات ترافیکی
حفظ حريم خصوصی و امنیت در کلان داده (big data)
مطالعه و ارزیابی روش های استگانوگرافی تطبیقی تصاویر
امنیت مسیریابی در شبکه های موردی بین خودرویی
بلاکچین و ادغام آن با اینترنت اشیا (IoT)
مروری جامع بر بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوا
سنجش اجتماعی
مسیریابی مبتنی بر محتوا در اینترنت اشیا
تعادل بار در محیط محاسبات مه (Fog Computing)
مطالعه و ارزیابی روش های طبقه بندی تصاویر MRI و CT مغز
مسئله انتشار نسخه بعدی نرم افزار (Next Release Problem)
زمانبندی وظایف در سیستم های توزیع شده مقیاس بزرگ
مطالعه جامع بر محاسبات ابری خودرویی
تخصیص منابع مجازی سازی توابع شبکه
تشخيص پلاك خودرو در تصاوير ديجيتال
مطالعه ای بر سرویس های امن در اینترنت اشیا (IoT)
تکنیک های تکثیر داده اینترنت اشیاء
مکانیزم های مدیریت انرژی در ساختمان های هوشمند با در نظر گرفتن حوزه اینترنت اشیا
روش های تشخیص رتینوپاتی دیابتی مبتنی بر یادگیری عمیق
طبقه‌بندی تصاویر رنگی مبتنی بر شبکه عصبی کانالوشن (CNN)
انتخاب ویژگی مبتنی بر الگوریتم های فرا اکتشافی
مروری جامع بر روش های تشخیص سرطان سینه مبتنی بر یادگیری عمیق
پیش بینی و شناسایی خطا در داده های ایستگاه های هواشناسی
بررسی تکنیک های شناسایی لبه های تصاویر
تشخیص چهره مبتنی بر یادگیری عمیق

پیاده سازی متلب
حل مسئله عبور از رودخانه با متلب
نهان نگاری (واترمارکینگ) تصاویر دیجیتال
تشخیص لبه مبتنی بر موجک
ناحیه بندی تصویر
تشخیص اسپم مبتنی بر سیستم عصبی-فازی (anfis)
یک پروتکل مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی جهت کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم
تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و سیستم فازی
مسیریابی چند پخشی با استفاده از الگوریتم فاخته
رمزنگاری اطلاعات متنی با استفاده از کلید متقارن
تجزیه و تحلیل مصرف انرژی گره در شبکه حسگر بی سیم
انتخاب سرخوشه با استفاده از منطق فازی در شبکه های حسگر بی سیم
پروتکل مسیریابی مبتنی بر زنجیره در شبکه های حسگر بی سیم
رمزنگاری تصویر با استفاده از DCT و رمزنگاری جریان
پیاده سازی رمزنگاری بصری تصاویر خاکستری مبتنی بر روش درون یابی لاگرانژ
پیاده سازی پروتکل مبتنی بر خوشه به نام ED-LEACH جهت صرفه جویی در مصرف انرژی
مقایسه و پیاده سازی الگوریتم های خوشه بندی TEEN و LEACH در شبکه های حسگر بی سیم
توسعه کارآمد انرژی شبکه های حسگر موبایل با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)
تشخیص لبه تصاویر مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان
ادغام تصویر با روش IHS در متلب
پروتکل مسیریابی کارآمد انرژی برای شبکه های حسگر بی سیم
تحمل پذیری خطا در محاسبات ابری مبتنی بر الگوریتم مورچگان

ترجمه تخصصی مقالات رشته کامپیوتر

بازیابی تصویر

وب معنایی

پنهان نگاری

نظریه محاسبات

امنیت اطلاعات

زمانبندی سیستم ها

سیستم های چندعامله

سیستم های خبره

شناسایی الگو

الگوریتم های تکاملی

الگوریتم های زمانبندی

شبکه های نرم افزار محور

امنیت شبکه

مسیریابی شبکه

کنترل ازدحام در شبکه

مهندسی نرم افزار

تکنیک های داده کاوی

متن کاوی

محاسبات ابر

تشخیص سرطان سینه

محاسبات ابر

شبکه های زمینی در شبکه هوشمند

پایگاه داده های موبایل و امنیت

سیستم های کنترل هوشمند

سیستم های کنترل هوشمند

کدگذاری و رمزنگاری

مدلسازی

سیستم های فازی

محاسبات نرم

محاسبات تکاملی

بینایی ماشین

شبکه های حسگر بی سیم

شبکه های سیار موردی

شبکه های ادهاک

پردازش تصویر پنهان نگاری و فشرده سازی تصویر

انطباق تصویر

تشخیص لبه

مسیریابی چندپخشی

تعادل بار